` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στον Δήμο Κρωπίας | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στον Δήμο Κρωπίας

Τρίτη

Περιοχή Πλατεία Αγάλματος
Οδός Νικολάου Κώνστα  από 07/02/2023 έως 31/05/2023
Περιοχή Κορωπί
Οδός Αναστασίου Ντούνη  από 04/10/2022 έως 31/01/2023