` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Λαυρεωτικής στην οδό Λυκούργου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Λαυρεωτικής στην οδό Λυκούργου

Τετάρτη

Περιοχή Κερατέα
Οδός Λυκούργου  (Μόνιμη)