` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στην Περιοχή Χαϊδάρι | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στην Περιοχή Χαϊδάρι

Σάββατο

Περιοχή Χαϊδάρι
Οδός Χίου  από 03/06/2023 έως 31/08/2023
Οδός Συνταγματάρχου Δαβάκη  από 21/01/2023 έως 31/05/2023