` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Άλσους | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Άλσους

Πέμπτη

Περιοχή Γλυφάδα
Οδός Άλσους  (Μόνιμη)