` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Βύρωνος | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Βύρωνος

Σάββατο

Περιοχή Νέα Ευγένεια
Οδός Βύρωνος  από 08/02/2020