` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Δημοκρατίας | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Δημοκρατίας

Σάββατο

Περιοχή Παλαιό Ψυχικό
Οδός Δημοκρατίας  (Μόνιμη)