` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Ερεχθείου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Ερεχθείου

Πέμπτη

Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Ερεχθείου  από 20/02/2020 έως 03/06/2020