` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Καραϊσκάκη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Καραϊσκάκη

Πέμπτη

Περιοχή Βούλα
Οδός Καραϊσκάκη  από 16/01/2020 έως 03/06/2020