` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Καρατζά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Καρατζά

Τρίτη

Περιοχή Καστέλα
Οδός Καρατζά  από 03/12/2019 έως 01/06/2020