` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Κορυτσάς | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Κορυτσάς

Τετάρτη

Περιοχή Παλιά Κοκκινιά
Οδός Κορυτσάς  από 08/04/2020