` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Κοσμά Αιτωλού | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Κοσμά Αιτωλού

Τετάρτη

Περιοχή Κάτω Ψαλίδι
Οδός Κοσμά Αιτωλού  (Μόνιμη)