` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Λεωφόρος Ιωνίας | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Λεωφόρος Ιωνίας

Τρίτη

Περιοχή Σούλι
Οδός Λεωφόρος Ιωνίας  (Μόνιμη)