` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Λουμπάρδας | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Λουμπάρδας

Σάββατο

Περιοχή Αγία Μαρίνα (Κορωπί)
Οδός Λουμπάρδας  (Μόνιμη)