` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Μαρίας Χατζηκυριάκου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Μαρίας Χατζηκυριάκου

Σάββατο

Περιοχή Καλλίπολη
Οδός Μαρίας Χατζηκυριάκου  (Μόνιμη)