` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στην οδό Πάρου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στην οδό Πάρου

Δευτέρα

Περιοχή Λιδωρίκι
Οδός Πάρου  από 10/10/2022 έως 12/02/2023