` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Πελοποννήσου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Πελοποννήσου

Τετάρτη

Περιοχή Αλεξιούπολη
Οδός Πελοποννήσου  από 07/07/2021 έως 31/10/2021