` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Σάρωνος | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Σάρωνος

Πέμπτη

Περιοχή Προμπονά
Οδός Σάρωνος  (Μόνιμη)