` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Θράκης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Θράκης

Πέμπτη

Περιοχή Πέραμα
Οδός Θράκης  από 05/09/2019 έως 15/01/2020