` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Σοφοκλέους | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Σοφοκλέους

Τρίτη

Περιοχή Τζιτζιφιές
Οδός Σοφοκλέους  από 12/04/2022 έως 30/09/2022