` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Χίου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Χίου

Τετάρτη

Περιοχή Άγιος Παύλος
Οδός Χίου  από 14/09/2022