` Ενίσχυση για τα 1.500 € | Ανακοινώσεις Ομοσπονδίας | Blog
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Ενίσχυση για τα 1.500 €

Ημερομηνία: 30/07/2020

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα

 

Εγκύκλιος Εφαρμογής Καθεστώτος
Χορήγηση Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων
στους Παραγωγούς Πωλητές Λαϊκών Αγορών της Χώρας

28/7/2020

 

Υποβλήθηκε στην Ε.Ε. προκειμένου να δώσει την έγκριση της
για την Χορήγηση Άμεσης Οικονομικής Ενίσχυσης ύψους
:

 • 1.500 € ανά Παραγωγό Πωλητή Λαϊκών Αγορών, σ’ όλη τη Χώρα,
  ο οποίος ασκεί την δραστηριότητα αυτή:

α) σε άλλη Περιφέρεια απ΄ αυτή της έδρας της εκμετάλευσης του, και

β) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

 • 500 € ανά Παραγωγό Πωλητή Λαϊκών Αγορών, σ’ όλη τη Χώρα,
  του οποίου η δραστηριότητα περιορίστηκε λόγω τροποποίησης
  των όρων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών
  για προληπτικούς λόγους.

 

Η Ε.Ε. ενέκρινε την πρόταση αυτή για ενίσχυση των Παραγωγών.

´

Τα σταδιακά βήματα που ακολουθηθούν είναι:

ΟΠΕΚΕΠΕ Δημιουργεί εφαρμογή στον ιστότοπο του (υπόδειγμα Αίτησης),
εντός εύλογου διαστήματος οι Παραγωγοί να υποβάλλουν Αίτηση
που θα περιλαμβάνονται από το Μητρώο ΜΕΝΟ:
      ο κωδικός Μητρώου, ο ΑΦΜ, το Επώνυμο, το Όνομα και το Πατρώνυμο
      για όσους Παραγωγούς είναι Ενεργοί.

 

Θα πρέπει σωρευτικά να ισχύουν τα εξής:

 • να έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019,
  έως και 31/12/2019

  (στοιχείο που θα αντληθεί από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ)

 • να έχει άδεια Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών σε ισχύ
  (επειδή δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα, ο Παραγωγός θα επισυνάψει
  την άδεια και θα
  αντληθεί το στοιχείο του Σειριακού Αριθμού Ταμειακής
  Μηχανής από την ΑΑΔΕ)

 

Μετά το πέρας της προθεσμίας ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο
στο 3%
του αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην Αναγνώριση και Εκκαθάριση της Δαπάνης.

 

Θα σας ενημερώσουμε, πότε θα ανοίξει το Σύστημα για να καταθέσετε τις αιτήσεις στους λογιστές.