` Αρχική Σελίδα Ε' Λαϊκής Αγοράς Αθηνών
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Ε΄ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  ΑΘΗΝΩΝ
ΦΟΙΝΙΚΗΣ  15    ΣΕΠΟΛΙΑ   10443
ΤΗΛ. FAX  :  210 51557556
mail :  elaikiagora@yahoo.com