` Προεδρείο Ομοσπονδίας | blog | Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας
Λαϊκές Αγορές

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας

Ημερομηνία: 03/02/2016
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγoρών
Θηβών 103, Περιστέρι, Αθήνα, ΤΚ: 12136
Τηλέφωνo: 2105752449Fax: 2105719474