` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Πειραιά

Παρασκευή

Περιοχή Ταμπούρια
Οδός Σπάρτης  από 10/06/2022
Οδός Δογάνης  από 11/02/2022 έως 09/06/2022
Περιοχή Καμίνια
Οδός Κατσούλη  από 03/03/2022
Οδός Σάμου  από 10/09/2021 έως 02/03/2022