` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στην οδό Αριστείδου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στην οδό Αριστείδου

Παρασκευή

Περιοχή Καλλιθέα
Οδός Αριστείδου  από 02/10/2020 έως 01/04/2021