` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα στον Δήμο Αθήνα στην οδό Ατρείδων & Αμφικράτους | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα στον Δήμο Αθήνα στην οδό Ατρείδων & Αμφικράτους

Δευτέρα

Περιοχή Γούβα
Οδός Ατρείδων & Αμφικράτους  από 20/09/2021