` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αθήνα της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αθήνα της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών

Δευτέρα

Περιοχή Γούβα
Οδός Αναξάρχου & Βαθυκλέους  από 20/06/2022
Οδός Ατρείδων & Αμφικράτους  από 20/09/2021 έως 19/06/2022
Περιοχή Πατήσια
Οδός Χάνσεν  από 20/06/2022
Οδός Ιακωβίδου  από 07/02/2022 έως 19/06/2022
Οδός Στεφάνου Βυζαντίου  από 20/09/2021 έως 31/01/2022