` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Χαϊδάρι | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Χαϊδάρι

Σάββατο

Περιοχή Χαϊδάρι
Οδός Νικολάου Πλαστήρα  από 04/09/2021 έως 15/01/2022
Οδός Χίου  από 12/06/2021 έως 31/08/2021
Οδός Συνταγματάρχου Δαβάκη  από 16/01/2021 έως 31/05/2021
Περιοχή Κουνέλια
Οδός Μακεδονίας  από 05/06/2021
Οδός Δόξης  από 06/02/2021 έως 04/06/2021
Οδός Ελπίδος  από 03/10/2020 έως 05/02/2021
Περιοχή Αγία Γρηγορούσα
Οδός Αγίας Τριάδος  (Μόνιμη)