` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής στον νομό Πειραιάς στην οδό Αχιλλέα Παράσχου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής στον νομό Πειραιάς στην οδό Αχιλλέα Παράσχου

Σάββατο

Περιοχή Κουτσικάρι
Οδός Αχιλλέα Παράσχου  έως 02/10/2021