` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στον νομό Δυτικός Τομέας Αθηνών της λαϊκής αγοράς Β' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στον νομό Δυτικός Τομέας Αθηνών της λαϊκής αγοράς Β' Αθηνών

Σάββατο

Περιοχή Μιχελή
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου  από 12/12/2020
Οδός Αβέρωφ  από 22/08/2020 έως 11/12/2020
Περιοχή Αγία Γρηγορούσα
Οδός Αγίας Τριάδος  (Μόνιμη)