` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στον νομό Πειραιάς της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά στην οδό Ακρίτα Διγενή | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στον νομό Πειραιάς της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά στην οδό Ακρίτα Διγενή

Σάββατο

Περιοχή Νέα Ευγένεια
Οδός Ακρίτα Διγενή  από 30/04/2022 έως 29/07/2022