` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην οδό Σπετσών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην οδό Σπετσών

Σάββατο

Περιοχή Άρτεμις
Οδός Σπετσών  από 03/08/2019 έως 31/01/2020