` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην οδό Κριεζή | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην οδό Κριεζή

Σάββατο

Περιοχή Πολύδροσο
Οδός Κριεζή  από 04/06/2022 έως 30/09/2022