` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην οδό Κρήτης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην οδό Κρήτης

Σάββατο

Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Κρήτης  από 17/04/2021 έως 27/08/2021