` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου

Σάββατο

Περιοχή Αμαρούσιον
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου  από 07/03/2020 έως 03/07/2020