` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Πέμπτη στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Κορυδαλλού | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Πέμπτη στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Κορυδαλλού

Πέμπτη

Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Δήλου  από 08/12/2022
Οδός Δελφών  από 08/09/2022 έως 07/12/2022
Οδός Ερεχθείου  από 09/06/2022 έως 07/09/2022