` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Πέμπτη στον νομό Πειραιάς στην οδό Ερεχθείου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Πέμπτη στον νομό Πειραιάς στην οδό Ερεχθείου

Πέμπτη

Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Ερεχθείου  από 03/12/2020 έως 03/03/2021