` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Πέμπτη στην οδό Αχιλλέως Κύρου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Πέμπτη στην οδό Αχιλλέως Κύρου

Πέμπτη

Περιοχή Ελληνορώσων
Οδός Αχιλλέως Κύρου  από 20/01/2022