` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Πέμπτη στην οδό Δωδώνης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Πέμπτη στην οδό Δωδώνης

Πέμπτη

Περιοχή Σεπόλια
Οδός Δωδώνης  από 21/07/2022 έως 23/11/2022