` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Πέμπτη στην οδό Δωδώνης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Πέμπτη στην οδό Δωδώνης

Πέμπτη

Περιοχή Σεπόλια
Οδός Δωδώνης  από 24/11/2023 έως 20/03/2024