` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη στον Δήμο Αλίμου στην οδό Λεωφόρος Ιωνίας | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη στον Δήμο Αλίμου στην οδό Λεωφόρος Ιωνίας

Τρίτη

Περιοχή Σούλι
Οδός Λεωφόρος Ιωνίας  (Μόνιμη)