` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη στον Δήμο Καλλιθέας στην οδό Σπάρτης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη στον Δήμο Καλλιθέας στην οδό Σπάρτης

Τρίτη

Περιοχή Αγία Ελεούσα
Οδός Σπάρτης  από 05/10/2021 έως 31/03/2022