` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη στον Δήμο Πειραιά στην οδό Καρατζά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη στον Δήμο Πειραιά στην οδό Καρατζά

Τρίτη

Περιοχή Καστέλα
Οδός Καρατζά  από 01/12/2020 έως 31/05/2021