` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη στον νομό Πειραιάς | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη στον νομό Πειραιάς

Τρίτη

Περιοχή Καστέλα
Οδός Τζώρτζ Λόυδ  από 07/06/2022
Οδός Καρατζά  από 07/12/2021 έως 06/06/2022
Περιοχή Πηγάδα
Οδός Γεωργίου Θεοτόκη  (Μόνιμη)