` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη στον νομό Κεντρικός Τομέας Αθηνών της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη στον νομό Κεντρικός Τομέας Αθηνών της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών

Τετάρτη

Περιοχή Δάφνη
Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου  από 12/06/2024
Οδός Μιχάλη Καραολή & Λυσίππου  από 07/06/2023 έως 10/10/2023