` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών

Δευτέρα

Περιοχή Αγία Τριάδα
Οδός Κιλκίς  από 04/12/2023 έως 31/03/2024
Περιοχή Άσπρα Χώματα
Οδός Παραδεισίων  από 04/12/2023
Οδός Πάρνηθος  από 03/04/2023 έως 03/12/2023