` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν της λαϊκής αγοράς Γ' Αθηνών στην οδό Κριεζή | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
της λαϊκής αγοράς Γ' Αθηνών στην οδό Κριεζή

Σάββατο

Περιοχή Πολύδροσο
Οδός Κριεζή  από 03/06/2023 έως 06/10/2023