` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Αμαρούσι στην οδό Ακακίων | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Αμαρούσι στην οδό Ακακίων

Σάββατο

Περιοχή Πολύδροσο
Οδός Ακακίων  από 05/02/2022 έως 03/06/2022