` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Αμαρούσι στην οδό Κριεζή | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Αμαρούσι στην οδό Κριεζή

Σάββατο

Περιοχή Πολύδροσο
Οδός Κριεζή  από 04/06/2022 έως 30/09/2022