` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Αθήνα της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών στην Περιοχή Κολοκυνθού | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Αθήνα της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών στην Περιοχή Κολοκυνθού

Δευτέρα

Περιοχή Κολοκυνθού
Οδός Λεάνδρου  από 03/04/2023
Οδός Αντιφάνους & Κάδμου  από 05/12/2022 έως 02/04/2023