` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στον Δήμο Αθήνα στην Περιοχή Κολοκυνθού | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στον Δήμο Αθήνα στην Περιοχή Κολοκυνθού

Δευτέρα

Περιοχή Κολοκυνθού
Οδός Λεάνδρου  από 11/12/2023
Οδός Αντιφάνους & Κάδμου  από 07/08/2023 έως 10/12/2023